Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thi - Tuyển sinh
THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP NĂM 2017 (23/03/2017)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:
          1. Nguyễn Đình Tùng
          Số điện thoại: (cố định/ di động): 07813.956671/ 0918.175.908
          Email: phongktkd.sobaclieu@moet.edu.vn

          2. Phạm Ngọc Minh
          Số điện thoại: (cố định/ di động): 07813.952714/ 0987.019.317
          Email: phonggdcn.sobaclieu@moet.edu.vn
          Số fax: 07813.824400

Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2007 (03/10/2016)
THPT lần 1  THPT lần 2 BT THPT lần 1  BT THPT lần 2

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400