Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 (02/09/2022)
Icon Image

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030” (10/12/2021)
Icon Image
Ngày 03/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030” (sau đây viết tắt là Kế hoạch) theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg và Quyết ...
Về việc cho triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ "Khảo sát và đánh giá trình độ năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2022 (25/06/2021)
Icon Image
Công văn số 2354/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ngày 17/6/2021 về việc cho triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ "Khảo sát và đánh giá trình độ năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2022".
Bạc Liêu nỗ lực thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (22/06/2021)
Icon Image
Với kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt mức độ 3; công tác xóa mù chữ đạt mức độ 2; bốn năm liên tục (2017, 2018, 2019, 2020) nằm trong top 10/63 tỉnh, thành có điểm thi bình quân kì thi THPT quốc gia (nay ...
Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu (04/06/2021)
Icon Image
Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu.
Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (14/04/2021)
Icon Image
Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và các lớp THCS trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2021-2022. Theo Kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ được ...

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400