Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (25/11/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Mẫu đề cương báo cáo và các phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 1799/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu (27/09/2021)
Icon Image
  Chi tiết xem file đính kèm: - Thông báo số 111/TB-SGDKHCN (.pdf); - Mẫu tổng hợp kết quả cho điểm (.xls);  - Tài liệu nghiệp vụ các tiêu chí GTQLQG (.pdf)./.  
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (11/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1129/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3200/UBND-KT và Công văn số 2017/BKHCN-TĐC./.  
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (05/08/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Thông báo số 97/TB-SGDKHCN ngày 04/8/2021 Ghi chú: Tổng giá khởi điểm cho 03 xe là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).
Bạc Liêu hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (26/07/2021)
Icon Image
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu vừa ban hành công văn hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để tạo điều kiện cho các thí sinh và phụ huynh kịp thời nắm bắt thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đả chỉ đạo các trường THPT, các ...
Chuyển đổi Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bach Liêu (23/07/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: Thông báo số 93/TB-SGDKHCN ngày 23/7/2021 
Thông báo Chương trình đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu (20/07/2021)
Icon Image
  Xem chi tiết: - Thông báo số 92/TB-SGDKHCN (.pdf); - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (.pdf); - Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN (.pdf);  
Bộ GDĐT tuyển chọn bổ sung giáo viên, giảng viên giảng dạy tiếng Việt tại Lào (06/07/2021)
Icon Image

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển chọn bổ sung 22 giáo viên, giảng viên đi giảng dạy tiếng Việt bậc tiểu học, trung học, đại học/học viện, cao đẳng, các cơ quan bộ, ngành, nhiệm kỳ công tác năm học 2021-2022 và 2022-2023.

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400