Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (10/03/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 372/SGDKHCN-TĐC; - Công văn số 537/TĐC-PCTTra; Công văn số 879/NHNN-QLNH và Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu (28/02/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 294/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 (15/02/2023)
Icon Image
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản ...
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (17/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 92/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 94/UBND-KT, Công văn số 04/BKHCN-TĐC và Kế hoạch số 138/KH-UBND./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần X (2021 - 2023) (16/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 02/BTC.HT ngày 20/12/2022 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu  
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022 (29/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1985/SGDKHCN-TĐC và Công văn số 3961/BKHCN-TĐC; - Kế hoạch số 140/KH-UBND./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (16/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1925/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4029/VP-KT, Công văn số 3705/BKHCN-TĐC và Kế hoạch số 187/KH-UBND./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (13/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Quyết định số 516/QĐ-UBND và Kế hoạch số 11/KH-SKHCN; - Công văn số 1903/SGDKHCN-TĐC; - Mẫu báo cáo (Phụ lục 3). Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400