Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin nổi bật
Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (16/03/2023)
Icon Image

Ngày 14/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 các trường THPT và các lớp THCS trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2023-2024.

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (15/03/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 377/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 727/UBND-KT, Công văn số 530/BKHCN-TĐC; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào ...
Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (10/03/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 372/SGDKHCN-TĐC; - Công văn số 537/TĐC-PCTTra; Công văn số 879/NHNN-QLNH và Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023 (10/03/2023)
Icon Image
Sáng ngày 09/3, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã tổ chức tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023. Ông Nguyễn Bá Long, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, ...
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (01/03/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 308/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 460/VP-KT, Công văn số 293/BKHCN-TĐC; Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và dự thảo Tờ trình./. Chi ...
Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu (28/02/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 294/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 (27/02/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: - Dự thảo Kế hoạch “Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025”; - Công văn số 282/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử (23/02/2023)
Icon Image
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Nguồn: Internet. Theo đó, Thông tư ...

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400