Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử (23/02/2023)
Icon Image
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Nguồn: Internet. Theo đó, Thông tư ...
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (10/01/2023)
Icon Image
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2022/BKHCN). Hình: Mua mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu). Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn ...
Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (17/11/2022)
Icon Image
Ngày 12/10/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022. Chế ...
Định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (11/10/2022)
Icon Image
Ngày 15/9/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia và có hiệu lực thi ...
Bỏ quy định kiểm tra khi nhập khẩu đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn (03/09/2022)
Icon Image
Ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường. Theo đó, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN đã bãi ...
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (29/08/2022)
Icon Image
Ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND. Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp trong việc quản lý Nhà nước về ...
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (12/07/2022)
Icon Image
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt ...
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giáo dục đại học (12/06/2022)
Icon Image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 26/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới (02/01/2022)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Hướng dẫn thực hiện quy định về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (19/11/2021)
Icon Image
  Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan để thực hiện một số nội dung quy định về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng thông dụng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng - LED ...

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400