Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (24/09/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Thông báo số 159/TB-SGDKHCN ngày 23/9/2022; - Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 22/9/2022; - Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 22/9/2022; - Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát ...
Về việc thăm dò dư luận đối với tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2021-2022 (09/09/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Thông báo số 144/TB-SGDKHCN ngày 09/9/2022 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Phòng TC-HC
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục công lập năm 2022 (09/09/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Thông báo số 136/TB-SGDKHCN ngày 19/8/2022; - Phụ lục kèm theo Thông báo. Phòng TC-HC  
Thông tin về "Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022" (06/09/2022)
Icon Image
Xem chi tiết tại đây Phòng Quản lý KH&CN  
Thông báo họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu (24/08/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Thông báo số 119/TB-SGDKHCN (.pdf); - Mẫu: Bảng tổng hợp kết quả cho điểm (.xls);   - Tài liệu nghiệp vụ các tiêu chí GTQLQG (.pdf)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Phối hợp cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát hiện trạng áp dụng Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (18/08/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1140/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2409/VP-KT và Công văn số 1982/TĐC-TC; - Phiếu khảo sát hiện trạng áp dụng Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo Chương trình đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu (11/08/2022)
Icon Image
  Xem chi tiết: - Thông báo số 101/TB-SGDKHCN (.pdf); - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (.pdf); - Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN (.pdf); Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề cử bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu năm 2022" (08/08/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Thông báo số 104/TB-SGDKHCN ngày 05/8/2022 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; - Danh sách nhà giáo được đề cử bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu năm 2022”.
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2022 (03/06/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Mẫu đề cương báo cáo và các phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 758/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400