Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (23/10/2022)
  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (Thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất      lượng)   Điện thoại:  02913. 3821202   Email: tt.kttcdl@sobaclieu.edu.vn TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 1 Nguyễn ...
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN (23/10/2022)
  TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN   Điện thoại:  02913. 826057   Email: tt.udtbkhcn@sobaclieu.edu.vn STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 1 Tống Xuân Uy Phó Giám đốc phụ trách 3 ...
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (23/10/2022)
  TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN   Điện thoại:  02913. 959067   Email: tt.thongtinkhcn@sobaclieu.edu.vn STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 1 Trịnh Vũ Cường            ...
Bạc Liêu (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT BẠC LIÊU
Phan Ngọc Hiển (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
Điền Hải (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI
Vĩnh Hưng (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT VĨNH HƯNG
Dân tộc nội trú (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ
Ninh Quới (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT NINH QUỚI
Lê Thị Riêng (08/12/2015)
TRƯỜNG THPT LÊ THỊ RIÊNG

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400