Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Chủ nhật, 15/03/2020, 13:55
Màu chữ Cỡ chữ
Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, ngày kết thúc học kỳ II đối với giáo dục mầm non và cấp học tiểu học chậm nhất là ngày 26/6/2020; đối với cấp học THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thì kết thúc học kỳ II chậm nhất là ngày 27/6/2020. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 hoàn thành trước ngày 15/8/2020; các lớp đầu cấp học khác hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

Số lượt xem: 155

Thanh Sơn

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400