Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bộ GDĐT hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học học kỳ II đối với cấp học tiểu học

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 07/04/2020, 11:44
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ GDĐT hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học học kỳ II đối với cấp học tiểu học

Ngày 31/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với cấp học tiểu học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục tiểu học căn cứ vào Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo Công văn này để điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học học kỳ II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; tổ chức dạy học các môn học tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình; tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua internet và trên truyền hình; sử dụng thời gian đầu của năm học 2020-2021 để tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình năm học mới.
Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.
Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện Công văn này cho học kỳ II năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết, có các file kèm theo
- Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH
- Hướng dẫn kèm theo Công văn.

Số lượt xem: 70

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400