Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 02/07/2020, 14:01
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/6/2020 về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2021.

​Theo đó, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu, bao gồm: Xây dựng, áp dụng, chuyển đổi, mở rộng và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thực hiện chuyển đổi, mở rộng HTQLCL sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL thực hiện triển khai và hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.Ngoài ra,khuyến khích các cơ quan, tổ chức xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý; các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức khác.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiệnKế hoạch số 64/KH-UBND; tổ chức tập huấn, đào tạo chuyển đổi, mở rộng, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi, mở rộng, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết: Kế hoạch số 64/KH-UBND./.

Số lượt xem: 160

Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400