Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn thực hiện quy định về chất lượng trong kinh doanh đồ chơi trẻ em

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 02/07/2020, 23:30
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện quy định về chất lượng trong kinh doanh đồ chơi trẻ em

Thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” (QCVN 3:2019/BKHCN).

Hình. Đồ chơi trẻ em (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu).

Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan thực hiện một số nội dung quy định về chất lượng trong kinh doanh đồ chơi trẻ em, cụ thể như sau:
- Đồ chơi trẻ em phải có nhãn hàng hóa theo đúng quy định hiện hành;
- Đồ chơi trẻ em phải thực hiện việc công bố hợp quy theo quy định, gắn dấu hợp quy (dấu CR);
- Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu phải thực hiện các biện pháp quản lý theo các quy định hiện hành trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em phải đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phải có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng khi có yêu cầu hoặc khi được kiểm tra theo quy định đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu (số 8 Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; ĐT: 0291.3955005; Fax: 0291.3820668; Email: tcdlcl@sobaclieu.edu.vn).
 
Xem chi tiết:
            - Công văn số 37/TĐC-QLTCCL;
           - Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN./.

Số lượt xem: 243

Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu.

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400